W3C godkjenning


© 2009 IKTforlaget, Hestnesveien 122, 4043 Hafrsfjord. Foretaksnr. 848918172 Webdesign IKTforlaget:  Muskat design
Weboppsett IKTforlagetVideo: IKTforlaget.no

 


IKTforlaget

IKTforlaget produserer og distribuerer undervisningsmateriell via instruksjonsvideoer.
Vi henvender oss primært til lærere, elever og foresatte på grunnskolenivå,
1. - 10- klasse. Men vårt grunntilbud er selvsagt fritt å bruke for alle.

IKTforlaget i Stavanger er tuftet på erfaringer fra utviklingsarbeid i Stavanger kommune gjennon flere år, egne erfaringer, særlig fra skoleåret 2008 /-09, på Buøy skole, 1 - 10.

Erfaringer viser tradisjonelt at dataundervisning er en sak, skolefaglige aktiviteter noe annet. Hvordan få til en kombinasjon? Det er her IKTforlaget nå kommer med et forslag til modell, gjennom video. Her både viser vi og forteller hvordan ting kan (ikke "skal") gjøres. Målet er at vi gradvis utvikler en nasjonal kultur, som kan gjøre det triveligere for oss alle, både lærer og elev, og at elevene lærer mer når de i de rette situasjonene bruker data.

IKTforlaget baserer opplegget på Microsofs plattform, og på Office (2007) og noen gode gratisprogram, som samlet sett bør dekke behovet for det meste av Kunnskapsløftets krav til digitale ferdigheter for elever i grunnskolen.

Våre videoer er både i Windows MediaPlayer og i QuickTime (Mac).

Neste side HER