W3C godkjenning

© 2009 IKTforlaget, Hestnesveien 122, 4043 Hafrsfjord. Foretaksnr. 848918172 Webdesign IKTforlaget:  Muskat design
Weboppsett IKTforlagetVideo: IKTforlaget.no

KONTAKT

Dersom du har opplegg som du ønsker å dele med andre, eller at du har forslag til et opplegg for undervisning, der bruk av data står sentralt, så ta kontakt. Vi ønsker å gradvis utvide våre tjenester, og manus eller opplegg fra andre kan legges inn i IKTforlagets opplegg så fremt det produseres på samme måte som det vi leverer i dag.

Vi produserer det meste i Camtasia. Men en blanding av for eksempel PowerPoint og film, samt skriftlig opplegg og veiledning i PDF kan også vurderes.

Vi har som mål at eksterne bidrag som formidles via IKTforlaget skal honoreres. Skoleåret 2009 / 2010 vil bli brukt til å utvikle egne konsept, men også til å forsøke å bygge opp en økonomisk plattform som skal muliggjøre å kunne ta inn opplegg fra andre produsenter, opplegg som vi mener vil løfte iktforståelse og kunnskap, som gir bedre læring. Er du en digital skolebokforfatter?

Har du spørsmål av teknisk art, eller om ulike program, så henstiller vi til at du bruker leverandør av datamaskinen, skolens IKTansvarlige eller henvender deg direkte til produsenten via Internett, for eksempel Microsoft. Vi har ikke kapasitet til å bistå i slike tilfeller, dessverre.

For å kontakte oss: klikk HER