W3C godkjenning

© 2009 IKTforlaget, Hestnesveien 122, 4043 Hafrsfjord. Foretaksnr. 848918172 Webdesign IKTforlaget:  Muskat design
Weboppsett IKTforlagetVideo: IKTforlaget.no

KUNNSKAPSLØFTET

Klare læringsmål. Fordelt på aldersgrupper. Småskole - Mellomtrinn - Ungdomsskole.

Fem grunnleggende ferdigheter, der bruk av IKT er en av disse. En ferdighet som skal "vise igjen" i alle fag. Den digitale dimensjon. På lik linje med det å kunne lese, regne, skrive og det å kunne uttrykke seg, skriftlig og muntlig. Er det mulig?

De fleste av våre videoinstruksjoner tar for seg konkrete oppgaver som skal løses. Uten å ta hensyn til kjønn eller alder. Uten å ta hensyn til en lokal læreplan eller lærebøker. Vi tenker ganske enkelt konkret. Vi skal forsøke å lære noe. Vi skal lære noe skolefaglig. Og mens vi lærer dette skolefaglige så lærer vi også litt databruk, stadig flere funksjoner, eller det vi kaller digitale hjelpemidler.
For det å kunne endre skrift størrelsen i et helt dokument på 1, 2, 3 er et suverent hjelpemiddel. Dersom det er det vi ønsker.

Vi har som mål å utarbeide et skjema for organisering av læringsøkter, der vi tar utgangspunktet i et konkret læringsmål, ref. Kunnskapsløftet, og så ser vi på hvilke hjelpemidler vi har til disposisjon, tidsressurs, og hvordan vi skal presentere og gjennomføre det i skolehverdagen. Mens du venter på vårt skjema, kan du ta en kikk

HER