W3C godkjenning

© 2009 IKTforlaget, Hestnesveien 122, 4043 Hafrsfjord. Foretaksnr. 848918172 Webdesign IKTforlaget:  Muskat design
Weboppsett IKTforlagetVideo: IKTforlaget.no

Dine digitale erfaringer

Det er mange slags erfaringer knyttet til bruk av data i skolen. Tekniske løsninger, opplæring av ansatte og elever, praktisk bruk med mer.

Alle har erfaringer vedrørende IKT / skole. Gode og mindre gode erfaringer. Noe vil vi bare glemme, mens andre ting bare skriker vi etter å få fortalt videre, få dele det med noen. Nå kan du skrive ned dine erfaringer, helst de "oppbyggelige". Send det til oss. Vi skal formidle det videre, fra denne siden, i PDF, lenket fra denne siden.

For gode erfaringer det trenger vi referanser til. Det å spre gleden når du føler at du virkelig har fått noe til. Når elevene ikke har lyst på friminutt, de bare må bli ferdige. Da er livet som lærer herlig!

Vi skal ta i mot, sile dersom det blir mange, og så er vi igang med å utvikle vår egen delingskultur. At vi er litt rause. Tar oss litt tid til dette også.

For å kunne gjengi det du sender til oss må vi be om at du opplyser om navn og skole, og godtar at vi eventuelt redigerer og forkorter noe.

Vi venter i spenning!