W3C godkjenning


© 2009 IKTforlaget, Hestnesveien 122, 4043 Hafrsfjord. Foretaksnr. 848918172 Webdesign IKTforlaget:  Muskat design
Weboppsett IKTforlagetVideo: IKTforlaget.no

 


Digital Grunnbok - en felles plattform

Digital Grunnbok er startstedet. Men vi har planer for nye tilbud kommende skoleår, særlig med tanke på egne opplegg for elever som har behov for ekstra trening i regning.
Planen er at vi sammen med fagpersonell i PPT, Stavanger, begynner arbeidet allerede tidlig i høst med å utvikle opplegg både for enkel diagnostisering og for konkrete øvelser.

Vi har også tanker om andre former for undervisningsopplegg, der felles for alle er at det tas utgangspunkt i mål definert i Kunnskapsløftet, og at opplegget sikrer at læreren forblir en trygg leder og veileder for klassen, også når vi bruker data.

Vi vil at lærere som har ideer tar kontakt med oss. Vi vil vurdere opplegg og økonomi, produksjon og distribusjon, og sette det hele inn i den metodikken vi holder på å utvikle.
Bruk vår blogg for spontane meningsutvekslinger, send inn dine erfaringer, ris og ros, det vi andre kan lære av. Da begynner vi å utvikle den kulturen som IKTforlaget ønsker.
Og som vi tror alle er tjent med i det videre skolearbeidet. Velkommen til oss.

Haldor Lønningdal
Produsent og redaktør
IKTforlaget.no

Neste side HER