Bildet produsert i Adobe Firefly

PowerPoint 2024

PowerPoint skal gi energi og visuell hjelp til det du formidler.
Kan ikke bare brukes til å presentere fra lærer men
også som et av verktøyene elevene kan levere besvarelser i.
For ønsker du å være sikker på at elevene har forstått, og brukt
KI riktig, så la dem presentere sine kunnskaper i en
PowerPoint! Veldig motiverende!

Gleden av å kunne DELE MED SEG,
det en har lært, gir motivasjon
og selvfølelse.
Da må vi mestre verktøyene!

PowerPoint 
Til støtte når vi forteller noe!

Våre videoer handler ikke bare om å lære det tekniske men 
vi forsøker også å sette det hele inn i en læringssammenheng. 
Det er en tanke bak hvert valg av verktøy, og dette er
en type diskusjon som læreren også bør ha med sine
elever. Vi vurderer ikke bare innholdet, enten det er 
Word, Excel eller PowerPoint, en også den visuelle
presentasjonen i seg selv. Visuell kommunikasjon.

Under følger 5 videoer nye PowerPoint 2024
Tema: Lesing. Fin til skolestart august 2024.
Lystad/Mjøen YouTube  BOK


Udir Veiledningsvideo PLANLEGGER
Presentasjon Foredraget
Last ned Presentasjonen​ PDF / klikk her

Under følger videoer PowerPoint som bl.a. ser på KI muligheter med bilder.

Velkommen!
Video 1

Alltid noe nytt, forbedringer og forenklinger, noe som gir oss større handlingsrom. 
Aller viktigste nyhet er at nå kan KI også integreres i toppmenyen i Word, Excel og i PowerPoint.
Jeg bruker begge deler, Chat GPT i browseren eller også installert i toppmenyen.
For å lage bilder med ChatGPT må du ha et lite abonnement og da ha Chat GPTs, kun tilgjengelig i browseren.

Video 2

Du kan bruke Chat GPT til å lage deg en mal etter definert tema. Sparer deg mye tid. Og så kan du kreere bilder etter egen definisjone til presentasjonen.

ADOBE FIREFLY DALL-E 2 FOTOR PIXLR

Video 3

Åpne læreplanene på nettet, søk klassetrinn og fag, så har du det du trenger for å lage undervisningsmateriellet selv. 
Eller velg et tema som klassen / skolen ønsker å jobbe med. 
Jeg spurte Chat GPT og her ser du hva jeg fikk og hvordan jeg skal bruke dette. Et prosjekt som sikkert også vil strekke seg over tid / gjennom hele skoleåret?

Video 4

Vi må ikke være digitale designere på høyt nivå for å få best effekt ut av dagens basisprogrammer.
Så mange muligheter, til både frustrasjon og til inspirasjon. Da gjelder det å hele tiden ha fokus på hva vi ønsker å formidle og finne de elementene og malene som vi føler er best for en selv.

Video 5

PowerPoint er din støtte når du presenterer noe.
Bildet forteller, teksten forteller, men  for mye så kan det forstyrre og du mister kontakten med dine elever.
En presentasjon kan være bare en side eller hundre.  Alt etter hvordan du skal bruke den.

Få Office 365 
til hele skolen din

Gi hver lærer og student mulighetene som følger med Office 365 Education på alle enhetene deres, inkludert Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Microsoft Teams og gratis klasseverktøy.
Vil du vite mer? Klkk bildet under.