Dette bildet er generert i Chat GPT 4 
ved å legge inn teksten fra
John Lennons sang "Woman"

Det går så raskt!

KI tjenester av alle typer blir raskt tilgjengelige. Vanskelig å holde tritt. 
Her et eksempel på hvordan vi kan hente ut tekst fra YouTube til bruk i musikk, tekstanalyse, språk og K&H +++
Lar du deg inspirere til å lære mer?

Kan vi stole på det vi ser og hører?

Til høyre finner du to lydfiler.
Jeg har klonet min egen stemme, satte inn tekst på norsk (som da leses med dansk akksent fordi norsk enda ikke er tilgjengelig i programmet jeg bruker), og så oversetter jeg teksten til italiensk og programmet lager en ny lydfil, på italiensk. Hva kan dette brukes til? 
Det er din utfordring!
Teksten jeg leser er topptekten under: 
Hva er lesing i 2024?

Dansk Haldor
00:00/ 00:10
Italiensk Haldor
00:00/ 00:10

Hva er lesing i 2024?

I vår digitale verden refererer begrepet "lesing" ikke lenger bare til den tradisjonelle praksisen med å dekode og forstå skrevne ord på papir. I den digitale sfæren har lesing utvidet sitt omfang og inkluderer nå en rekke ferdigheter og aktiviteter som involverer elektroniske medier og digitale plattformer. Her er noen sentrale aspekter ved begrepet lesing i vår digitale tid:

Tekstlig lesing: Dette inkluderer fortsatt den grunnleggende ferdigheten ved å forstå og tolke skriftlig innhold. Imidlertid kan teksten nå være digital, inkludert e-bøker, nettsider, blogginnlegg, sosiale medier og andre digitale dokumenter.

Multimodal lesing: Lesing i dagens digitale verden innebærer ofte å forstå innhold som kombinerer tekst, bilder, lyd og video. Denne multimodale tilnærmingen krever ferdigheter i å tolke og syntetisere informasjon fra ulike kilder.

Kritisk leseferdighet: Digital lesing krever også kritisk vurdering av informasjonen som presenteres. Dette inkluderer å kunne identifisere pålitelige kilder, analysere troverdigheten til informasjonen og forstå ulike perspektiver.

Interaktiv lesing: Lesing i dagens digitale verden innebærer ofte deltakelse og interaksjon med innholdet. Dette kan inkludere å delta i diskusjoner på sosiale medieplattformer, kommentere blogger eller delta i online forum.

Hyperlesing: Den digitale verdenen gir mulighet for ikke-lineær lesing gjennom hyperkoblinger. Lesere kan hoppe mellom ulike deler av en tekst, utforske relatert innhold og følge lenker for å få mer informasjon.

Adaptiv lesing: Digitale plattformer kan tilpasse seg leserens behov og ferdighetsnivå. Dette kan omfatte tilpasning av tekstnivå, interaktive øvelser eller til og med bruk av kunstig intelligens for å gi personlig tilpasset lesemateriale.

I sum representerer begrepet lesing i vår digitale verden en kompleks og dynamisk aktivitet som omfavner en rekke ferdigheter og teknologiske aspekter, og som stadig utvikler seg i takt med den teknologiske framgangen.

Denne videoen er produsert med KI
i programet Invideo, basert på
skriftlig input.
Gratisversjon, derfor vannmerker.
Fint å kunne forsøke ut uten å måtte
kjøpe først!

Råd om kunstig intelligens i skolen
Utdanningsdirektoratet Råd om KI 
Klikk her!

Udir Planlegger Videopresentasjon PISA 2022 Forskning.no Steinar Brandslet Utdanningsforskning.no Skjermbrukutvalget 2023 UiO Universitetet i Oslo

Hovedkonklusjon:
GUTTER er fortsatt TAPERNE i grunnskoleløpet!
Skal vi snart gjøre noe med det?

Omvendt lesing kan bli et nytt begrep ved hjelp av kunstig intelligens. 
I stedet for "hva leste du nå" så skal vi samtale, avklare et bilde, se en video eller gjennomføre aktiviteter FØR vi begynner å lese det som blir faktastoffet. Og faktastoffet får vi gjennom å innhente det vi da søker etter ved bruke av blandt annet KI. Chat GPT / Bing / Firefly......

I stedet for å lete rundt på nettet etter informasjon kan vi alså gå rett til spørsmålet og få svar på sekunder. Vi "leser oss opp" via samtaler, bilder, teskt mm. før vi søker / skriver inn hva vi ønsker.  
Kildekritikk, referanser, personvern og etiske spørsmål blir inkludert automatisk når vi velger å ta i bruk KI tjenester.

Elevtilpasset nivå er også en veldig nyttig egenskap når vi nå selv kan hente frem fakta på sekunder til videre arbeid i klasserommet.

På denne nettsiden vil jeg presentere tanker og peke på noen mulighetene jeg ser som lærer. Håper det kan danne grunnlag for gode diskusjoner blandt både lærere, elever og foresatte. Samhandling i læring gir styrke!

Haldor Lønningdal
26.02.2024

Bing eller Gemini?

Begge disse søketjenestene er svært gode men opererer litt ulikt, og arbeidsbordet er også ganske ulikt. 
Men hvilken tjeneste er best?
Muligens alt etter hva du er ute etter?
Prøv ut og diskuter i kollegiet
eller / og med dine elever.

Omvendt Lesing TEKST

Tanker rundt Ki som grunnlag for diskusjon i personalet.

Gutter og jenter leser ulikt, og særlig mange gutter sliter med lesing.
Her mener jeg at KI kan bidra i læring for alle hvis vi bruker KI riktig.
Vi har ny kunnskapsminister, Kari Nessa Nordtun OG ny 
digitaliseringsminister Karianne Tung. Skal disse samarbeide mon tro?
DISKUTER!

Omvendt Lesing BILDER

Visuell kommunikasjon er en av de grunnleggende ferdighetene.
VI lærer å lese digitale tekster, bilder, video og tolke nettsteder.
Her skal vi "skrive" bilder!