ChatGPT - rett på svaret!

Gratis Videokurs Grunnleggende - for lærere, forelesere og elever/studenter

ChatGPT er en innovativ og avansert språkmodell utviklet av OpenAI.

 

 

En "Chat" er i utgangspunktet en samtale mellom en eller flere. Men hvem "snakker vi med" i ChatGPT?
Rett og slett en database, der det er hentet inn informasjon fra hele verden, og som strukturerer våre søk og samler den informasjonen som ChatGPT mener er relevant ut i fra hva vi skriver inn i samtalefeltet. Det oppleves som å ha en skriftlig samtale med verdens smarteste person. I stedet for å søke på Google eller Bing, og se om vi finner relevante nettsteder og så SELV søke igjennom og hente frem relevant informasjon, så gjør ChatGPT hele denne jobben for oss. Du tror det ikke før du selv ser det. Et nytt kvantesprang inn IKT og læring!

 

For å gi deg en kort innføring av hva Kunstig Intelligens egentlig er og hvorfor vi nå tar det i bruk skal jeg også gi et kort historisk tilbakeblikk på hvordan vi gradvis har tatt i bruk digitale tjenester slik at du enklere kan sette ChatGPT inn i en oppdatert og fremtidsrettet læringssammenheng. Digitale verktøy og fora tvinger gradvis frem et paradigmeskifte innen læringskulturen, der vi går fra bok og tavle til å kunne implementere "hele verden" i et felles læringsmiljø, der det er få begrensninger og uendelig med muligheter, men der vi også må gå fremover i vårt eget tempo for hele tiden å ha et bevisst forhold til hva vi gjør og hvorfor. Å dele sine ideer og erfaringer med kollegaer vil skape grunnlag for en felles læringskultur, der både elev og lærer lærer sammen. Og det store målet: At alle elever lærer mer enn hva læreren kan gjennom utdanningsforløpet. Det gir utvikling og tro på fremtiden. 

  

Jeg bruker litt teks og videoinstruksjoner, slik at du kan lære i ditt eget tempo, teste ut selv og se om igjen dersom du ønsker det. Anbefaler at du også gjør dette sammen med en eller flere andre slik at dere utvikler både kritisk sans men også rom for refleksjon på positive og negative konsekvenser ved bruk av ChatGPT eller tilsvarende i undervisningen. Velkommen til kurs og lykke til!


Haldor Lønningdal
Redaktør og produsent IKT Forlaget AS